Oirsbeek,  31 oktober 2009 

Info bulletin 9

 Het is al weer enige tijd geleden dat we de site bijwerken. In de afgelopen jaren zijn er heel veel zaken de revue gepasseerd. Bewust hebben we hier een "schrijf-stilte gehouden om niet steeds opnieuw in herhaling te vallen of verkeerde berichte te plaatsen.

 

Na rijp beraad en in overleg met Wonen Heuvelsteden is door de Bewonerscommissie een brief verstuurd naar de direct betrokkenen.

De inhoud hiervan wordt staat hieronder vermeld.

 

Oirsbeek, 29 oktober 2009.

 Betreft: Herstructurering Stegelenhof Oirsbeek.

Hierbij brengen we U op de hoogte over de huidige stand van zaken over de herstructurering Stegelenhof te Oirsbeek, met de vraag: “Gaat de herstructurering wel of niet door”.

 

In de afgelopen jaren hebben er veel gebeurtenissen plaatsgevonden. Het begon met het nieuws over het project met de daarbij behorende verder ontwikkelingen en uitwerking, opstellen sociaal plan, verhuizen naar een wissel of permanente woning. Dit is niet zonder slag of stoot verlopen en heeft voor velen behoorlijk wat tijd en energie gekost.

 

Vanaf de startbijeenkomst, medio 2006, is steeds overleg geweest tussen en met, onder andere, Wonen Heuvelsteden, Gemeente Schinnen en de Bewonerscommissie Stegelenhof over de verdere invulling van het project. Het resultaat werd gepresenteerd in een compleet plan. Inmiddels is het verlaten van de betreffende woningen door de laatste bewoner(s) in september 2009 gerealiseerd.

 

Het wachten was en is nog steeds op het afronden van financiŽle procedure, waarin enige tijd geleden, ongewenste ontwikkelingen hebben plaatsgevonden waardoor een nieuwe route werd ingeslagen om het project alsnog te kunnen realiseren.

Bij deze nieuwe route, voor het afronden van de financiŽle procedure, waren op een gegeven moment vier partijen bij betrokken:

Wonen Heuvelsteden, Gemeente Schinnen, Regio Westelijke Mijnstreek en de Provincie Limburg.

De Provincie Limburg heeft inmiddels geen toezegging gedaan om het project financieel te ondersteunen, waardoor de overige drie partijen nu tot een overeenkomst en beslissing dienen te komen.

 

Omdat het voor, de betrokken partijen en bewoners, steeds een vooruit schuiven van de beslissingen betreft, is in overleg met Wonen Heuvelsteden afgesproken om het definitieve antwoord medio december 2009 aan de betrokken bewoners en partijen bekend te maken.

Afhankelijk van dit antwoord kan het vervolg traject worden ingezet.

 

Met vriendelijke groet,

 

M. Jagt

Bewonerscommissie Stegelenhof.

Stegelenhof 10,

6438JP Oirsbeek.