Oirsbeek,  16-11-2006.

 

Info bulletin 8

 

Beste bewoners,

 

In de afgelopen periode hebben een aantal gesprekken, ook individueel, plaatsgevonden met Wonen Heuvelsteden, Projectteam Stegelenhof, BewonersCommissie en de bewoners van de te slopen woningen.

De kernpunten lagen bij de uitvoering van het plan van de zorgwoningen, met name de bouwtekeningen, infrastructuur en het sociaalplan. Deze gesprekken hebben geleid tot een voorlopige bouwtekening waarin een aantal wensen van de bewoners zijn opgenomen.

 

Het sociaalplan, afgestemd op de Stegelenhof, heeft na een aantal goede gesprekken, zijn definitieve vorm gekregen en zal weldra bij de betreffende bewoners in de brievenbus liggen.

 

Momenteel vinden verdere gesprekken plaats om de financiŽle situatie voor de bouw, denk hierbij aan de subsidieregelingen en dergelijke, rond te krijgen. Daarnaast wordt met de Gemeente Schinnen de toekomstige infrastructuur besproken.

Dit alles heeft invloed op de uiteindelijke huurprijs en servicekosten van de nieuw te bouwen wooneenheden.

 

Nadat al deze cijfers bekend zijn, kunnen de vervolggesprekken met de bewoners plaats gaan vinden, omdat dan een duidelijk beeld kan worden gegeven van hetgeen kan worden aangeboden in de Stegelenhof.

Dit hele proces zal meerdere weken gaan duren en om geen overhaaste beslissingen te nemen, zullen de vervolggesprekken waarschijnlijk pas na de jaarwisseling kunnen gaan plaatsvinden.

 

Indien na dit schrijven nog vragen zijn, kunt altijd bij ons, of Wonen Heuvelsteden (klantenteam) terecht.