Info bulletin 7 

 

Oirsbeek,  13-6-2006.

 Beste bewoners,

 

Op 7 juni heeft door Wonen Heerlen een presentatie plaatsgevonden over de herstructurering Stegelenhof. Het accent ligt op het uitbreiden van het zorgpunt ’t Stegelke met daaraan gekoppeld, levensloopwoningen.

 

Tijdens deze presentatie zijn een aantal onderwerpen de revue gepasseerd en zijn er uitspraken gedaan en afspraken gemaakt. Deze leggen we vast in dit schrijven.

 

1.   Vanaf deze bijeenkomst zal een lid van de bewonerscommissie Stegelenhof deelnemen in de vervolgbespreking van het projectteam Stegelenhof.

2.  

Sa Samenstellen van een informatiemap door Wonen Heerlen voor de bewoners Stegelenhof na vaststelling van het definitieve ontwerp.

 

3.  Starten met individuele gespreken met de huurders van de woningen 31 tot en met 47. Deze zullen plaatsvinden in het najaar van 2006.

4.  

     Huidige bewoners worden in de gelegenheid gesteld om de nieuw te bouwen levensloopwoningen te betrekken.

5. 

     Huurstop is per direct ingezet voor de woningen 31 tot en met 47. Met andere woorden, bij het vrijkomen van een van deze woningen, zal deze niet meer worden verhuurd.

 

Omtrent de mogelijke huurhoogte, antwoordt Wonen Heerlen: Dat bij de vervolgstappen aangegeven wordt, dat een van de eerste stappen die we nu gaan zetten, is de financiŽle haalbaarheid. Hierbij komt ook de huurprijs aan de orde.

 

Dus met andere woorden er is nog niets mede te delen over de hoogte van de huurprijs, wel is het zo dat het merendeel van de appartementen binnen de huursubsidiegrens zal liggen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bewoners Commissie Stegelenhof

 

C.c.

B. Sievers Wonen Heerlen

J. Florie Wonen Heerlen

H. Bakker SH-ZL