Info bulletin 6 

 

6 mei 2006

Beste bewoners,

 

Het voorjaarsoverleg met Wonen Heerlen heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dit

Overleg wordt het afgelopen half jaar besproken en wat ons verder te wachten staat.

Bij deze vindt U een samenvatting van deze bespreking.

 

1. Klacht bewoner.

Klacht omtrent de problemen met de riolering is opgelost. (Afgehandeld).

 

2. Vrije doorgang achter de woningen.

(Afgehandeld).

 

3. Begroting/budgetten 2006.

Gezien de komende herstructurering, zijn er geen projecten gepland. Het normale onderhoud, afhandeling van klachten zal wel plaatsvinden.

 

4. Verschil in afhandeling, uitvoering van klachten en werkzaamheden.

Blijft een punt van aandacht, ook binnen Wonen Heerlen. Voorbeeld met betrekking tot het niet correct afhandelen van de klacht op 28-12-2005 is per email verzonden aan Jos Florie. Binnen Wonen Heerlen wordt nog steeds gewerkt aan een verbeterprogramma.


5. Bereikbaarheid van de opzichters.

Zie punt 4.

 

6. Herstructurering Stegelenhof.

Na enkele publicaties in de gemeentelijke berichtgeving, deelt Jos Florie mede dat in de maand mei een informatiebrief aan de bewoners wordt verstrekt omtrent de ophanden zijnde herstructurering van een deel (woningen 31 t/m 47) Stegelenhof. Bij de voortgang zal de BCS en bewoners worden betrokken.

Afhankelijk van de inhoud van deze brief, zal de bewonerscommissie voorstellen/actie gaan aanzetten om ook het verdere traject te bewaken.

 

7. Groenvoorziening.

Het afperken heeft nog steeds niet plaatsgevonden, zodat de gazons als openbaar bezit worden gezien. In dit kader zullen dan ook de kosten voor het onderhoud van de groenvoorziening niet worden doorberekend aan de bewoners van de Stegelenhof

 

 Bij deze echter wel de aanvraag voor een aantal te treffen maatregelen door Wonen Heerlen.

  • Afperken van de achterom doorloop bij de woningen 30 en 47, door middel van een hekwerkje met poort.

  • Afzetten van gazon bij woning 1 door middel van grote keien. Dit ter voorkoming van kapot rijden gazon, oprijden naar gazon.

Oorzaak ligt hier in de aanwezigheid van twee kleinere bedrijven *. Let hierbij vooral op het toeeigenen van grondgebied van Wonen Heerlen door derden, ook de uitrit van de naastgelegen achteruitgangen. Voor uitvoering eventueel contact opnemen met de BCS.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Leden Bewoners Commissie Stegelenhof.