Oirsbeek 20-07-2005

 

Infobulletin 4

 

Beste bewoners,

 

 

Het is alweer een tijdje stil geweest met het verstrekken van informatie over het wel en wee in de Stegelenhof.

 

Er is nu dan ook nog niet zoveel te melden, buiten dat het feit dat een aantal geplande werkzaamheden en aanpassing stop zijn gezet vanwege interne problemen bij de woningvereniging. We zijn bezig om hierover meer informatie en inzicht te krijgen.

Tevens kunnen we in de Bewoners Commissie een nieuw bestuurslid verwelkomen.

Ad Kremers, voor de meesten een bekende, heeft zich bereid gevonden om mee te werken in het bestuur.

 

Helaas hebben we in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van mw. Leers en mw. Van Thor. Nieuwe bewoners zijn bezig intrek te nemen in hun toekomstige woning. Wij gunnen hun veel woongenot.

Woongenot betekent ook leefbaarheid en leefbaarheid kunnen wij met ons allen in de Stegelenhof zelf voor een groot deel bepalen. En voor deze leefbaarheid kunnen we ook een beroep doen op een fonds (Wonen Heerlen). Een fonds waaruit een financiŽle bijdrage kan worden verstrekt voor de uitvoering en invulling van ideeŽn die de leefbaarheid van de woonomgeving vergroten.

 

Onze vraag is dan ook:

Heeft U zelf ideeŽn die bij kunnen dragen tot vergroting van de leefbaarheid in de Stegelenhof?

 

Waar moet dan al zo aan denken;

Verfraaiing van de groenvoorziening.

Verbeteren van de parkeervoorziening

Verhogen veiligheid door verkeersbeperkende maatregelen.

En zo zijn er misschien nog meer zaken waarvan U denkt dat is misschien wel wat voor ons.

Heeft U een idee, meldt ons dat en wij zullen dit een kleine commissie bespreken.

Graag zien we Uw idee op korte termijn tegemoet. U kunt deze inleveren bij Piet Hermans.

 

Met vriendelijke groet,

Bewoners Commissie Stegelenhof.