Oirsbeek, 19 januari 2005.

 

Infobulletin 2

 

 

 

Beste bewoners,

 

Het nieuwe jaar is alweer een aantal weken op pad. Het wachten is op het voorjaar en betere tijden om weer lekker buiten te kunnen zitten en te genieten van een voorjaarszonnetje.

Het bestuur heeft inmiddels een gesprek gehad met dhr. R. van Hengel (Wonen Heerlen) met betrekking tot het plan van aanpak voor de groenvoorziening 2005. Dit naar aanleiding van de brief die wij vorig jaar voor de bouwvakvakantie ontvingen en waarin naar onze menig werd gevraagd.

Op een aantal zaken kunnen we antwoord geven, zoals de overlast van de  drie fruitboompjes, snoeien van de hagen en de overlast van de overhangende takken van de dennenbomen. Hiervoor zal een oplossing worden gezocht.

De overige zaken wil men graag met de bewoners zelf bespreken. Dat is een goed voornemen. Belangrijk hierbij is dat we na denken over wat we willen (wat noodzakelijk is) en ons goed voorbereiden. IdeeŽn kunt U bij een van de leden inleveren.

Met name gaat het ook over de groenstrook achter de woningen 42 tot en met 47. Het plaatsen van afscherming is mogelijk (kostenplaatje?). Tevens wordt de mogelijkheid bekeken om dit stuk aan de bewoners te laten toe komen, waarbij samen met Wonen Heerlen wordt gekeken naar en goede oplossing.

 

Het bestuur heeft inmiddels het bestek over de groenvoorziening ontvangen. Hierin staan de werkzaamheden beschreven van de uitvoerende firma, in deze de firma Austen.

 

Ook is gesproken over de huurverschillen van de diverse woningen.

 

Om de bovenstaande onderwerpen en eventuele nieuwe, of andere zaken te bespreken, willen we binnenkort een algemene vergadering met Wonen Heerlen, gaan plannen waarbij U dan uiteraard van harte welkom bent. Bij deze vragen we U dan ook om eventuele voorstellen/knelpunten bij ons bekend te maken, zodat we dan ook de juiste personen van Wonen Heerlen die middag aanwezig hebben. Het voorstel is dan ook om Uw opmerkingen/vragen voor medio februari bij een van de bestuursleden in te dienen.

Uitnodiging voor de vergadering volgt daarna.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur BewonersCommissie Stegelenhof.