Oirsbeek, 06-12-2004.

Infobulletin 1

 

 Beste Bewoners van de Stegelenhof,

 

Het bestuur van de bewonerscommissie wil U graag op de hoogte brengen en houden van de laatste ontwikkelingen tussen en met Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg en Wonen Heerlen.

Door een aantal van de bewoners zijn vragen gesteld en opmerkingen geplaatst. Hierop komen we in deze brief nader op terug.

 

1. Huurverhoging, zoals door de Minister is voorgesteld.

Gezien de tot nu toe bekende gegevens zullen wij, huurders aan de Stegelenhof, geen nadelige gevolgen van ondervinden, omdat het ministerie van VROM uitgaat van woningen met een OZB-waarde van boven de 115.000 euro. Mits geen toekomstige wijzigingen of aanpassingen door het ministerie!

De woningen aan de Stegelenhof zijn door de gemeente Schinnen getaxeerd op rond de 60.000 euro. (Zie aanslag gemeentelijke belastingen 2004.)

Dus ruim onder de gestelde norm.

 

2. Verschil in huurprijzen van onze woningen Stegelenhof.

Hiervoor zijn acties aangezet. Dit is een iets wat complexere materie en vraagt het nodige uitzoekwerk. Wij willen dit dan ook met de benodigde zorg nagaan en hopen binnen afzienbare tijde hier een duidelijk antwoord op te kunnen geven.

 

3. Het Serviceabonnement Huurderonderhoud.

Allen bent U hiervoor benaderd door middel van een boekje en begeleidende brief.

Misschien is dit nog niet voor iedereen duidelijk geweest en willen daarom de hoofdzaken nog eens toelichten.

 

Ten eerste de inschrijfdatum is verlengd tot januari 2005. Hierdoor heeft U even tijd om alles

Nog eens goed door te nemen.

 

Voor de reeds zittende huurders, zijn hieraan GEEN entreekosten verbonden.

U betaalt voor de te leveren service alleen de gestelde 4,00 euro per maand.

In het boekje kunt U dan zien voor welke werkzaamheden deze 4 euro gelden, zie hiervoor de kruisjes in de laatste, geheel rechtse kolom.

Indien U op een later tijdstip toch wenst mee te doen, bent U de eenmalige entreekosten wel verschuldigd.

 

Ontstoppingsfonds.

Let op: voor de HUIDIGE huurders ligt de bijdrage voor het “onstoppen” (was voorheen het ontstoppingsfonds) bij Wonen Heerlen. Dit kan alleen wijzigen door het Ministerie van VROM, die deze service uit het fonds laat schrappen.

Nieuwe bewoners daar in tegen zullen de afweging moeten gaan maken of zij de ontstoppingskosten zelf gaan dragen of deze willen laten dragen door het afsluiten van het onderhoudsabonnement.

 

 Verwarmingsinstallatie.

Onderhoud van de verwarmingsinstallatie valt wettelijk onder de kosten van de betreffende woningvereniging. Hierdoor zijn deze ook niet meer in ons “oude” service abonnement opgenomen. Zie hiervoor ook de teruggaven.

 

Opmerking.

Diegenen, die ook nog een geiser gebruiken, dienen bij storingen aan de geiser Essent in te schakelen.

 

4. Groenvoorziening.

In juli zijn we schriftelijk benaderd om samen met Wonen Heerlen de ideen ten aanzien van het groenplan uit te wisselen. Wonen Heerlen zou na de bouwvakvakantie hierop terug komen. Helaas is dit nog steeds niet gebeurd en is het plan voor 2005 reeds gemaakt. Wij hebben inmiddels een brief naar de directeur Wonen Heerlen gestuurd voor opheldering in deze en hopen nog het een en ander te kunnen rechtzetten.

 

5. Losliggende stoeptegels.

Dit is een gevoelig onderwerp, omdat het hier gaat om voetpaden en deze ook als “weg” worden gebruikt. Inmiddels zijn her en der stoeptegels beter gelegd. (Actie bewoners.)

Het gedoogbeleid van het parkeren van de eigen auto’s kan doorgaan indien we met elkaar een aantal afspraken kunnen maken.

      Alleen de eigen bewoners mogen de auto bij de woning parkeren.

      Stapvoets rijden. Dit ook voor de veiligheid van de overigen.

      Bezoekers plaatsen hun voertuig op de parkeerhaven, of langs de weg.

      Enkel bij slecht ter been, even tot voor de deur en weer weg.

      Elkaar hierop durven aan te spreken.

      Ook zullen wij bezorgers, zoals PTT en tafeltje dekje hierop moeten aanspreken.

Doen we dit niet, dan bestaat de kans dat de toegangen worden voorzien van paaltjes.

 

6. Extra service Groene Kruis.

Mogelijk dat we deze maand een schrijven ontvangen omtrent extra servicemogelijkheden, aangeboden door het Groene Kruis Westelijke Mijnstreek. Dit zijn extra diensten die U los moet zien van de reeds huidige diensten die U ontvangt van de Thuiszorg of andere Kruis- of Zorginstellingen.

 

Ten slotte: Mocht de informatie die U ontvangt onvoldoende duidelijk zijn, schroom niet en benader een van de bestuursleden.

 

Bij deze wensen we U allen hele fijne feestdagen toe en een goed en gezond 2005.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bewonerscommissie Stegelenhof.

 

 

C.C.

Dhr. Bakker,

Stichting Huurdersbelangen,

Zuid Limburg.