Bewoners Commissie
Stegelenhof

Oirsbeek

 

 

 

 

 

De Bewoners Commissie Stegelenhof (BCS) is een feit.

Tevens is er een bestuur samengesteld waar U altijd contact mee op kunt nemen.

 

Voorzitter                          : Piet Hermans

Secretaris/Penningmeester  : Marcel Jagt

Bestuurslid                         : Rť Winthagen    

Bestuurslid                         : Ad Kremers

 

 

Voor contact via de digitale weg: BC.STEGELENHOF@ZIGGO.NL

 

Het doel van de bewonerscommissie, waarvoor, zoals bekend geen contributie noodzakelijk is, 

is het behartigen van belangen van alle huurders van een wooneenheid aan de Stegelenhof  

bij de woningvereniging Wonen Heerlen en bij de Gemeente Schinnen.

 

Voor ideeŽn, wensen, klachten of wat dan ook, waarbij U bij bovenstaande instanties geen, of onvoldoende gehoor vindt, kunt U altijd bij een van de bestuursleden  terecht. Waarna verdere actie zal worden aangezet.

Tevens zullen wij het overkoepelend orgaan, te weten Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg, hiervan op de hoogte stellen. Deze stichting zal ons hierbij ondersteunen en de belangen verdedigen.

Voor een goede behandeling van zaken is het wel noodzaak dat ideeŽn, wensen, klachten of wat dan ook, schriftelijk worden gemeld aan het bestuur BCS.

Nogmaals benadrukt zij, dat klachten over privť aangelegenheden, altijd zelf Wonen Heuvelsteden zal moeten worden benaderd.

 

Van de Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg ontvangt de BCS per wooneenheid een kleine vergoeding. Hiervan kunnen wij een eenvoudige administratie voeren, de informatie naar U verzorgen enzovoort. Voornemens is om jaarlijks een leden vergadering te houden, waarbij ook de financiŽle stand van zaken zal worden besproken.

 

Gezien de grote opkomst en belangstelling voor deelname aan de BCS, hebben wij het vertrouwen dat we samen veel kunnen doen en betekenen voor onze woonomgeving Stegelenhof.

Wij gaan er voor!!

 

Nieuwspagina