Beste Bewoners Stegelenhof,

 

Helaas hebben onze acties tot nu toe niets opgeleverd. Het plan gaat gewoon door.

 

Wonen Heuvelsteden en de Gemeente Schinnen zijn toch van inziens dat de Stegelenhof dient te worden geherstructureerd en dan met name de 17 woningen.

Alvorens dat het definitieve plan zal worden gepresenteerd, hebben ook de bewoners inspraak op verdere invulling en uitvoering. En afgevaardigde van de bewonerscommissie zal gaan deelnemen in de projectgroep.

Zie voor verdere uitleg het antwoord van Wonen Heuvelsteden en de Gemeente Schinnen in de bijlage.

 

Hoe nu verder.

Zolang er nog geen definitief plan is, moeten we met de stroom mee gaan en zullen we onze wensen en eisen kenbaar maken opdat het een uitkomst gaat bieden waar we vrede mee kunnen en moeten hebben.

Daar het hoofdzakelijk de bewoners van de 17 te slopen woningen betreft, zal de bewonerscommissie vooral met hen de meeste contacten onderhouden omtrent de voortgang en vervolg van het project. Uiteraard zal er geregeld informatie aan iedereen in de Stegelenhof worden verstrekt.

 

Vooral de bewoners van de 17 woningen gaan een onzekere en spanningsvolle tijd tegemoet.

Tijdens deze fase, zullen de leden van de bewonerscommissie klaar staan om deze groep met raad en daad bij te staan. Uiteraard binnen de grenzen van het mogelijke en daar waar nodig mocht zijn, zal externe hulp worden ingeroepen.

 

Nogmaals het heeft niet zo mogen zijn dat de uitbreiding van ’t Stegelke zonder sloop van woningen doorgang vindt, maar de bewonerscommissie zal met de grootst mogelijke inspanningen de komende tijd zich gaan inzetten voor u allen.

 

Nadat het plan zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen en de bouwaanvrage wordt gedaan, kan altijd nog via de daarvoor geijkte kanalen, officieel protest worden aangetekend.

 

Met vriendelijke groet,

 

De bewonerscommissie Stegelenhof.