Herstructurering Stegelenhof.

Tijdens de bijeenkomst op 25 juli hebben de bewoners van de Stegelenhof te Oirsbeek een gezamenlijke verklaring tegen de afbraak van hun seniorenwoningen overhandigd aan de woningcorporatie Wonen Heuvelsteden (voorheen Wonen Heerlen) en aan het B en W van de gemeente Schinnen.

Helaas heeft deze actie tot nu toe niets opgeleverd. Het plan gaat gewoon door.

In het ontvangen antwoord wordt vermeld dat Wonen Heuvelsteden en de Gemeente Schinnen toch van inziens zijn dat de Stegelenhof dient te worden geherstructureerd en dan met name de 17 woningen aan de rechterzijde komende vanaf de kerk.

Alvorens dat het definitieve plan zal worden gepresenteerd, hebben ook de bewoners inspraak op verdere invulling en uitvoering. En afgevaardigde van de bewonerscommissie zal gaan deelnemen in de projectgroep.

 

Hoe nu verder.

Zolang er nog geen definitief plan is, moeten met de stroom worden meegegaan en zullen de wensen en eisen kenbaar worden gemaakt opdat het een uitkomst gaat bieden waar de bewoners vrede mee kunnen hebben.

Daar het hoofdzakelijk de bewoners van de 17 te slopen woningen betreft, zal de bewonerscommissie vooral met hen de meeste contacten onderhouden betreffende de voortgang en vervolg van het project. Uiteraard zal er geregeld informatie aan iedereen in de Stegelenhof en omgeving worden verstrekt.

Vooral de bewoners van de 17 woningen gaan een onzekere en spanningsvolle tijd tegemoet. Tijdens deze fase, zullen de leden van de bewonerscommissie klaar staan om deze groep met raad en daad bij te staan. Uiteraard binnen de grenzen van het mogelijke en daar waar nodig mocht zijn, zal externe hulp worden ingeroepen.

Nogmaals het heeft niet zo mogen zijn dat de uitbreiding van ’t Stegelke zonder sloop van woningen doorgang vindt, maar de bewonerscommissie zal met de grootst mogelijke inspanningen de komende tijd zich gaan inzetten voor de bewoners Stegelenhof.

Nadat het plan zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen en de bouwaanvrage wordt gedaan, kan altijd nog via de daarvoor geijkte kanalen, officieel protest worden aangetekend.

 

Vervolgacties.

Beleidscommissie Gemeente Schinnen.

Gebruikmakend van het sprekerskwartier in de Beleidscommissie Gemeente Schinnen is nogmaals extra aandacht gevraagd om ook naast Wonen Heuvelsteden voldoende aandacht te schenken aan de bewoners en de ontstane onrust zoveel als mogelijk weg te nemen.

Tijdens deze vergadering is de problematiek aan de orde gesteld en werd gemeld dat de wijze waarop met de bewoners is omgegaan, niet de schoonheidsprijs verdient.

 

Wonen Heuvelsteden.

Vanaf week 36 wordt gestart met het opzetten van het raamwerk Sociaal Statuut, het uitzetten van het communicatietraject en de individuele gesprekken met de betrokken bewoners.